Arbetsmodell

Arbetsmodell

Den arbetsmodell jag använder är relativt traditionell och jordnära. Jag lägger stor vikt vid att arbeta nära uppdragsgivaren och i kontakter med medarbetarna att vara tydlig med vilket uppdrag jag har. Arbetsmodellen ska leda till ett tydliga, välmotiverade och praktiskt genomförbara förslag till förbättringar/förändringar. Följande delar är aktuella i de flesta uppdrag:

  • Noggrann planering av uppdraget tillsammans med uppdragsgivaren
  • Studier av dokumentation från kommunledning, nämnd och förvaltning
  • Intervjuer med chefer, nyckelpersoner, medarbetare, nämnd och fackliga representanter
  • Strategiska jämförelser
  • Analys
  • Återföring, arbetsseminarier, workshops
  • Rapport och handlingsplan

De flesta uppdrag utgår från en samlad genomgång och analys av nuvarande uppdrag, arbetsformer och resultat. Ofta genomför vi en helhetsanalys med det innehåll som visas i nedanstående figur.
Figur