Kommuner och styrning -
mitt synsätt

Jag har arbetat med kommunal verksamhet i många år, som medarbetare, chef och senare som konsult. Det innebär att jag har fått en inblick i ett stort antal olika kommuner, förvaltningar och verksamheter. Jag har under åren mött ett många välutbildade, kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Större delen av den kommunala verksamheten är mycket bra. Undantag finns, men hör faktiskt till ovanligheterna. Det finns dock alltid möjligheter till förbättringar. Jag har ännu inte kommit till en uppdragsgivare där det inte funnits några möjligheter till effektivisering eller förbättring.

Sättet att organisera verksamheten har betydelse. Men det finns ett oändligt antal sätt att organisera en kommun, förvaltning eller verksamhet. Min erfarenhet säger mig att det inte finns någon "bästa modell" som passar alla. Organisationer måste även de situationsanpassas utifrån det läge som organisationen befinner sig i och framförallt beroende på uppdrag och var man önskar befinna sig i framtiden.

För att få kraft i organisationen krävs att det finns ett "skelett", en grundstruktur och grundläggande krav och arbetsformer som helst ska vara lika och som tillämpas i organisationens samtliga verksamheter. "Skelettet" består främst av:

  • Tydliga mål och uppdrag, med utgångspunkt från ”kundernas” behov och efterfrågan
  • En tydlig styrmodell och resursfördelningsmodell som stödjer det uppdrag organisationen har och som tillämpas i hela organisationen
  • Tydliga krav på ledarna
  • Kvalitetsmodell inklusive uppföljning
  • Väl genomarbetade arbetsprocesser, med fokus på "kunden"
  • Tydlig rollfördelning, med respekt för det demokratiska systemet och den politiska styrningen

Det kanske känns som självklarheter, men många genomlysningar och verksamhetsanalyser jag genomfört, visar att det i praktiken inte alltid är fallet.