Om företaget

Planum Organisation AB ägs och drivs av Göran Svensson. Företaget startade verksamheten den 1 augusti 2009.

Namnet, Planum, är hämtat från det latinska ordet för slätt. Jag bor och bedriver verksamheten med bas i Vara, samhället och kommunen mitt på den Skaraborgska slätten. På slätten kan man se solen både gå upp och ner vid horisonten, vilket återspeglas i företagets logotype, Planum med bokstaven n som stiliserad sol.

Affärsidé

  • Planum Organisation AB erbjuder konsulttjänster främst i form av utredningar, verksamhetsanalyser, utvärderingar samt stöd vid utveckling av styrning, organisation, verksamhet och kvalitet inom offentlig sektor.
  • Konsulttjänsterna riktar sig främst till ledningsfunktioner inom kommun, landsting och stat.

Erfarenheter

Jag har en gedigen erfarenhet från chefsarbete inom kommunal verksamhet, framförallt från socialtjänsten (11 år som socialchef och ytterligare 6 år som äldreomsorgschef och utredningssekreterare). Innan jag startade Planum Organisation AB arbetade jag som anställd konsult i drygt 8 år med uppdrag inom organisation, styrning och effektiviseringar.

Ett stort antal uppdrag har haft utgångspunkten att "spara pengar". Vi har tillsammans med våra uppdragsgivare, ofta kommundirektörer eller förvaltningschefer, haft uppdraget att genomlysa verksamheter och från en nulägesanalys ta fram handlingsplaner för att nå budgetbalans. Åtgärderna handlar ofta om att skapa förutsättningar genom en förbättrad styrmodell eller konkreta åtgärder som ger en förändrad struktur eller förändrat arbetssätt. Och inte minst, sättet att utöva ledning visar sig alltid påverka resultatet.