Om Göran

Göran Svensson, förvaltningssocionom och pol.mag. i offentlig politik och förvaltning, har mångårig kommunal ledarerfarenhet. Jag har bl.a. arbetat som socialchef i 11 år med ansvar för vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Jag har också arbetat som kommunal kvalitetschef med ansvar för kvalitets- och ledarutvecklingsfrågor. Har varit examinator inom Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2000. Som konsult de senaste 8 åren har min inriktning varit organisationsutveckling, utvärderingar och verksamhetsanalyser, kvalitetsutveckling, styrnings- och ledningsfrågor inom offentlig sektor.

Utbildning (examensår)

1979
Socionomexamen, förvaltningslinjen, Örebro
1999
Pol.mag-examen, off.politik och administration, Göteborg

Anställningar

2001-2009
Solving Bohlin & Strömberg. konsult
1999-2001
Vara kommun, kvalitetschef
1988-1999
Vara kommun, socialchef
1985-1988
Köpings kommun, avd.chef äldreomsorg
1983-1985
Köpings kommun, utredningssekreterare
1980-1983
Värmdö kommun, planeringssekreterare
1979-1980
Värmdö kommun, utredningsassistent