Nätverk

Eva Arvidsson Konsult

Eva Arvidsson har lång erfarenhet av arbete i socialtjänsten – som socialchef i Tibro kommun under 12 år, som programchef i Järfälla kommun under sex år och som projektledare och avdelningschef i Sollentuna kommun under två år. Vidare har Eva arbetat som konsult på socialtjänstområdet under 7 år. Eva har kvalificerad erfarenhet av utredningsarbete i frågor om styrning, organisation och verksamhetsutveckling i kommunal verksamhet.

Åke Svenson Konsult AB

Åke Svenson har mer än 20 års erfarenhet som förvaltningschef – som socialchef/socialdirektör i Karlskoga, Örebro och Järfälla kommuner. Åke har även kvalificerad erfarenhet som utredare. Åke var sekreterare/huvudsekreterare i den statliga Socialtjänst-utredningen 1997-99. Åke har som konsult genomfört uppdrag om organisation och styrning med fokus på former för konkurrensutsättning och en effektiv uppföljning.

Hans Troedsson

Specialist på arbetsmarknadsfrågor och LSS-utjämning. För många kommuner har den statliga LSS-utjämningen medfört stora kostnader. Hans har utvecklat en metod för analys av kostnadsbilden som jag ofta har kompletterat med analys av LSS-handläggarnas myndighetsutövning. Genom den analysen och det åtgärdsprogram som vi gemensamt utformar har vi gett många kommuner kunskap, råd och redskap att bättre hantera sin situation.