Referensuppdrag

Förteckningen nedan omfattar uppdrag som jag har genomfört i Planum Organisation AB eller under tiden som anställd i Solving Efeso (f.d. Bohlin & Strömberg). Uppdragen är ett axplock av de uppdrag som jag genomfört själv eller i team med kollegor.

Organisationsutveckling och styrning

 • Helsingborg utvecklingsnämndens förvaltning
 • Alingsås kommun, vård- och omsorgsförvaltningen
 • Varbergs kommun, socialförvaltningen beställarorganisation IFO
 • Varbergs kommun, barn- och utbildningsförvaltningen översyn ekonomistyrning
 • Skellefteå kommun, organisation av äldreomsorgen

Handlingsplaner för budgetbalans

 • Varbergs kommun, socialförvaltningen
 • Köpings kommun, socialförvaltningen
 • Stockholms stad, flera stadsdelsförvaltningar
 • Skellefteå kommun, äldre- och handikappomsorg

Genomlysning av verksamheter

 • Landskrona stad, genomlysning av Individ- och familjeomsorgen
 • Jönköpings kommun, genomlysning av öppenvård barn, ungdom och familj
 • Stockholms stad, stadsdelsförvaltningarna, försörjningsstöd, barn- och ungdom, missbruksarbete, LSS, äldreomsorg.
 • Älmhults kommun, genomlysning av äldreomsorgen

Utvärderingar och analyser

 • LSS-analyser i Lekebergs och Svedala kommuner
 • Stockholms stad, LSS-analyser i samtliga stadsdelsförvaltningar

Lean och processutveckling

 • Ledningssystem och processutveckling Hofors kommun
 • Vänersborgs kommun
 • Farsta stadsdelsförvaltning
 • Skellefteå kommun, personalkontor och skola- och kulturförvaltning
 • Västerås stad, de sociala nämndernas stab.